Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /c5_career/index.php:79) in /c5_career/concrete/startup/session.php on line 36

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /c5_career/index.php:79) in /c5_career/concrete/startup/session.php on line 36

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /c5_career/index.php:79) in /c5_career/concrete/core/libraries/view.php on line 917
Career :: Polityka Cookies

Dokumenty prawne // Polityka Cookies

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

w serwisach internetowych Career Investment

 

 

I. Dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies we wszystkich serwisach internetowych (dalej: Serwisy) w domenach:

  • pracujzagranica.eu
  • aries.info.pl
  • leo-europe.info.pl

został stworzony i przyjęty przez Career Investment Ewelina Biniek z siedzibą w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 23/3a, 31-001 Kraków (dalej: Career Investment) w celu udzielenia użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania plików cookies w tych Serwisach, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) i określa zasady zbierania i cele wykorzystywania informacji o użytkownikach korzystających z Serwisów

II. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżnione zostały te spośród nich, których podanie jest niezbędne do świadczenia danej usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Career Investment zależy od wyrażenia przez nią zgody.

III. Informacje dotyczące użytkowników korzystających z Serwisów nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów prawa. Career Investment może jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisów danych innym podmiotom na podstawie art. 31 tej ustawy. Na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych dane użytkowników, w tym numer IP,  mogą zostać udostępnione tym organom w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

IV. W ramach Serwisów są zamieszczane formularze kontaktowe, które umożliwiają użytkownikom nawiązanie kontaktu z Career Investment. Użytkownik ma swobodne prawo wyboru, jakie pola danego formularza kontaktowego uzupełnić. Dane zebrane w ten sposób służą wstępnemu ustaleniu potrzeb i oczekiwań użytkownika oraz są wykorzystywane do kontaktu z użytkownikiem, kiedy jest do konieczne. Informacje zebrane o użytkownikach w ten sposób służą również ustaleniu profilu osób korzystających z Serwisów i pozwalają lepiej dostosowywać zawartość Serwisów do potrzeb użytkowników.

V. Serwisy zbierają również informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez ich użytkowników, w tym adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, w celu wykorzystania w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną internetową. Adres IP jest wykorzystywany nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych użytkowników Serwisów. Informacje te nie są jednak w  żaden sposób kojarzone z danymi osobowymi konkretnych użytkowników Serwisów. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z Career Investment. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

VI. Termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z Serwisów. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania Serwisów. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić: utrzymanie sesji użytkownika; zapisanie stanu sesji użytkownika; monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić: przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku; zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy; przywrócenie sesji użytkownika; sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo; dopasowanie zawartości Serwisów do preferencji użytkowników; ustawienie preferowanego języka,  rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją; przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w Serwisach; wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania. Career Investment korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: monitorowanie ruchu na naszych stronach internetowych; zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisów i umożliwiają ciągłe doskonalenie naszych usług; ustalanie liczby anonimowych użytkowników Serwisów; kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść; kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę; wykorzystanie narzędzi komunikacji.

VII. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Career Investment zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Career Investment zastrzega jednocześnie, że dezaktywacja lub zmiana ustawień plików cookies może spowodować, że niektóre funkcje oferowane przez Serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach może się to wiązać z uniemożliwieniem korzystania z Serwisów. Każdy użytkownik ma prawo żądania usunięcia swoich danych udostępnionych przez niego w ramach korzystania z Serwisów. Żądanie takie należy zgłosić na adres: .

VIII. Serwisy są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod kontrolą Career Investment przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Career Investment oraz podmioty związane z Grupą Career Investment, posiadające stosowne uprawnienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktem wykonawczym wydanym na jej podstawie.

 IX. Rozwój Serwisów, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej polityce prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności”. Każdy użytkownik powinien sprawdzać niniejszy dokument w każdym przypadku połączenia z Serwisem.

XI. Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej polityki prywatności Serwisów, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres:  

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

Akceptujesz pliki Cookies z tej strony?